Close

  Organization structure

  • Shri K. Rajasekhar
   Scientist-G
   sekhar[at]gov[dot]in
   040-23494805
   • Ms. Radha Jayaram
    Scientist-F
    radha[at]nic[dot]in
    040-23494414
   • Shri N. Shravan Veer
    Private Secretary
    sveer[at]nic[dot]in
    040-23494718
  • Shri M.Vinayak Rao
   Scientist-G
   mvr[at]nic[dot]in
   040-23223138
   Reporting To: Shri Rajesh Gera
   • Ms. R.A. Sarala
    Steno Gr_Ii
    sarala[dot]ap[at]nic[dot]in
    040-23220143
  • Shri M.S.V. Subrahmanyam
   Scientist-F
   maddulasvs[at]nic[dot]in
   040-23494150
   Reporting To: Shri Joydeep Shome
  • Shri B. Venkata Reddy
   Scientist-F
   bvreddy[at]nic[dot]in
   040-23494703
   Reporting To: Shri Pawan Kumar Joshi
   • Shri Sathya Saibaba N S
    Scientist-F
    s3baba[at]nic[dot]in
    040-23494707
   • Ms. V. Anuragamai
    Scientist-F
    anurag[dot]ap[at]nic[dot]in
    040-23494709
   • Shri K.Madan Mohan
    Scientist-E
    mohan[dot]madan[at]nic[dot]in
    040-23494715
   • Shri Arepally Veerendhar Reddy
    Scientist-B
    av[dot]reddy98[at]nic[dot]in
  • Shri Guruprasad Apala
   Scientist-F
   guru[at]nic[dot]in
   040-90751034
   Reporting To: Ms. Sameena Mukhija
  • Shri Mohamed Arif Ali
   Scientist-F
   maali[at]nic[dot]in
   040-23494825
   Reporting To: Ms. Mala Mittal
  • Dr. P.Gayatri
   Scientist-F
   gayatri[dot]ap[at]nic[dot]in
   040-23494416
   Reporting To: Shri Inder Pal Singh Sethi
   • Shri Rakesh S. Gundi
    Scientist-F
    rakesh_gundi[at]nic[dot]in
    040-23494523
   • Ms. Y. Sreevani
    Scientist-E
    yvani[at]nic[dot]in
    040-23220143
  • Shri B. Rajender
   Scientist-E
   rajender[dot]ap[at]nic[dot]in
   040-23494507
   Reporting To: Shri Anand Swarup Srivastava
  • Shri G.D. Vinod Kumar
   Scientist-E
   gdvk[at]nic[dot]in
   040-23494500
   Reporting To: Shri Anand Swarup Srivastava
  • Shri Sampath B.
   Scientist-E
   sampath[dot]ap[at]nic[dot]in
   040-27718799
   Reporting To: Shri Anand Swarup Srivastava
  • Ms. Annapurna
   Scientist-E
   apurna[at]nic[dot]in
   040-23494827
   Reporting To: Ms. Sameena Mukhija
  • Shri Yerur Siraj Ahmed
   Scientist-C
   siraj[dot]ahmed[at]nic[dot]in
   Reporting To: Shri Nirvesh Kumar
  • Shri Kasi Viswanath Kethineni
   Scientist-C
   kasiviswanath[dot]k[at]nic[dot]in
   Reporting To: Shri Rajesh Mishra
  • Shri Bhukya Rajesh
   Scientist-B
   bhukya[dot]rajesh[at]nic[dot]in
  • Shri Anand Madupu
   Senior Secretariat Assistant
   anand[dot]madupu[at]nic[dot]in
   Reporting To: Shri Ravi Kumar
  Sorry, we could't found any records.